D
S
NW
Wyjątkowy dom gotowy do wprowadzenia| Konstancin.
Powierzchnia
382.0 m2
Liczba pokoi
6
Rok budowy
2015

Wyjątkowy dom gotowy do wprowadzenia| Konstancin.

Dom
Sprzedaż
Na wyłączność
mapa
4 500 000 PLN
4 500 000 PLN
4 500 000 PLN
11 780 PLN
382.0 m2
6
2015
11401.0 m2
Wtórny
idealny
drewno nowe
mieszane
inne
mieszane
przydomowa oczyszczalnia
własna studnia
utwardzona
2175/1998/ODS

Opis nieruchomości

*** ENGLISH VERSION BELOW ***

:: Krótko:
Wyjątkowy dom, 378 m2, Konstancin-Jeziorna, Sierzchów, działka 11000 m2.

:: Dla kogo:
Dla rodziny szukającej domu, który zachwyca architekturą, doskonałą jakością i smakiem. Domu, który zapewni mieszkańcom prywatność, przestrzeń i kontakt z wszechobecną przyrodą. Dzięki ogromnej przestrzeni i ponad hektarowej działce będzie niezapomnianym miejscem do wychowywania dzieci, przyjmowania gości, pracy i prowadzenia aktywnego stylu życia.

:: Atuty:
Absolutna Perełka w uroczej miejscowości Sierzchów, tuż obok Konstancina-Jeziornej. Dom pięknie wpisuje się w architekturę krajobrazu, dla wytrawnego klienta, który doceni niecodzienne materiały wykończeniowe, dach tego domu został wykonany z łupka, jest to szlachetny materiał, który dodaje budynkowi charakteru i klasy.

Piękny zadbany ogród z dwunastoma sekcjami podlewania, cieszy oko przez cały rok. Działka ma ponad 11 000 m2, zagospodarowana część to ok. 3000 m2 – uporządkowanej i doskonale zaplanowanej przestrzeni. Od wschodniej strony domu mamy las, którego atrakcją jest podświetlenie drzew, buduje to cudowny widok i nastrój.

Największym atutem tego domu jest zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, tak aby domownikom żyło się dobrze, zdrowo i ekologicznie. Zastosowano tu pompę ciepła, która jest samowystarczalnym źródłem poboru ciepła, nie zabrakło tu również centralnego odkurzacza, rekuperacji, która zapewnia ciągłą wymianę powietrza i zatrzymanie ciepła w domu. Na dachu zamontowano solar, który jest wystarczający do podgrzewania wody. Przy domu jest ekologiczna oczyszczalnia, własne ujęcie wody.

:: Czy to jest to, czego szukasz?
Budynek został zaprojektowany jako wolnostojący dom z użytkowym poddaszem i osobnym wygodnym garażem na dwa samochody (53 m2.) Dom posiada jasno wydzieloną strefę reprezentacyjną - salon z wysokim sufitem, widokiem na antresolę, dwustronnym kominkiem, który zagląda do kuchni i czyni ją jeszcze przytulniejszą. W takiej kuchni każdy z domowników chętnie zasiądzie do posiłku przy ogromnym drewnianym stole z egzotycznego drewna. Drewniana zabudowa kuchenna wyposażona we wszystkie sprzęty AGD najwyższej jakości. Przy kuchni znajdziemy niewielką spiżarnię z drewnianymi półkami na przetwory, zapasy.

Salon to centrum domu, wyjdziemy z niego na zadaszony podgrzewany taras wyłożony granitem, ściana z okien sprawia, że wczesnej wiosny ogród staje się integralną częścią tej wypoczynkowej strefy. Salon nie został jeszcze ostatecznie umeblowany, czeka na nowych właścicieli i ich pomysły.
Druga strona parteru to część prywatna oddzielona podwójnymi drzwiami, za którymi jest obszerny hol z drewnianymi schodami, przejście do sypialni master z osobną łazienką i garderobą. W tej części domu mamy bawialnię – pokój z kinem domowym, który może posłużyć jako gościnny, posiada osobną łazienkę. W tej chwili jest królestwem dzieci.

Piętro domu również podzielone jest na dwie strefy – po prawej stronie schodów jest zacisze dzieci, ich dwie sypialnie i łazienka, po lewej antresola z przeszkloną balustradą zdobioną liśćmi miłorzębu, ten motyw przewija się w całym domu i ogrodzie.

:: Co w okolicy:
W sąsiedztwie mamy również duże, wyjątkowe domy, często z sadami, jadąc do domu mijamy kwitnące drzewa wiśni i jabłonie. To urokliwe miejsce znajduje się pomiędzy Konstancinem, Piasecznem a Górą Kalwarią, co daje niezliczoną ilość możliwości wyboru szkół, sklepów, restauracji i wszelkich punktów usługowych.

:: Jak z komunikacją:
Do Konstancina samochodem dostaniesz się w 10 minut, do Warszawy w pół godziny.

:: Samochody:
Na posesji znajduje się garaż na dwa samochody, jeszcze kilka może stanąć na podjeździe. Działka jest tak duża, że nigdy nie będzie problemu z miejscem dla samochodów gości.

*** ENG ***

:: Briefly:
Exceptional house, 378 m2, Konstancin-Jeziorna, Sierzchów, plot 1100.

:: For whom:
For a family looking for a home that delights with its architecture, excellent quality and taste. A house that will provide residents with privacy, space and contact with omnipresent nature.
With a huge space and over a hectare plot will be an unforgettable place to raise children, receive guests, work and lead an active lifestyle.

:: Advantages:
Extraordinary Pearl in the charming village of Sierzchów, right next to Konstancin-Jeziorna. The house fits beautifully into the landscape architecture, for a sophisticated client who will appreciate the unusual finishing materials, the roof of this house was made of slate, it is a noble material that adds character and class to the building. Beautiful, well-kept garden with twelve watering sections, pleases the eye all year round.
The plot has over 11 000 m2, the developed part is about 3000 m2 - a well-organized and perfectly planned space. From the east side of the house we have a forest, whose attraction is the illumination of trees, it builds a wonderful view and atmosphere.

The biggest advantage of this house is the application of the most modern technical solutions so that the household members can live well, healthily and ecologically. A heat pump was used here, which is a self-sufficient source of heat consumption, there was also a central vacuum cleaner, recuperation, which guarantees continuous air exchange and retention of heat in the house. A solarium is installed on the roof, which is sufficient to heat the water. The house is equipped with an ecological sewage treatment plant and its own water intake.

:: Is this what you are looking for?
The building was designed as a detached house with a utility attic and a separate comfortable garage for two cars (53 m2.) The house has a clearly separated representative zone - a living room with a high ceiling, a view of the entresol, a two-sided fireplace that looks into the kitchen and makes it even cozy. In such a kitchen, each member of the household will gladly sit down to a meal at a huge wooden table made of exotic wood. Wooden kitchen furniture equipped with all the highest quality household appliances. By the kitchen you will find a small pantry with wooden shelves for preserves, supplies.

The living room is the center of the house, we will come out of it on a roofed heated terrace lined with granite, the wall from the windows makes the early spring garden becomes an integral part of this relaxing zone. The living room is not yet finally furnished, waiting for new owners and their ideas.

The other side of the ground floor is a private area separated by a double door, behind which there is a spacious hallway with wooden stairs, a passage to the master bedroom with a separate bathroom and wardrobe. In this part of the house we have a living room - a room with a home cinema, which can be used as a guest room and has a separate bathroom. At the moment it is the kingdom of children.

The first floor of the house is also divided into two zones - on the right side of the stairs there is the children's privacy, their two bedrooms and bathroom, on the left the antresol with a glass balustrade decorated with ginkgo leaves, this motif is repeated throughout the house and garden.

:: What's in the area?
In the vicinity we also have large, unique houses, often with orchards, going home we pass cherry trees and apple trees in bloom. This charming place is located between Konstancin, Piaseczno and Góra Kalwaria, which gives numerous possibilities to choose schools, shops, restaurants and all kinds of services.

:: What with transport:
You can get to Konstancin by car in 10 minutes, to Warsaw in half an hour.

:: Cars:
The property has a garage for two cars, a few more can stand on the driveway. The plot is so large that there will never be a problem with the place for guests' cars.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Agnieszka Zakrzewska
Personal Real Estate Advisor. Licencja nr 24655
En Casa Premium Real Estate
ul. Studencka 55
02-735 Warszawa

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (202)

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (202)

1 250 000 PLN
Zamieszkaj za PLN msc
Dom
Sprzedaż

204.0 m2 5 pokoje Piętro 0 / 2
6 100 000 PLN
Zamieszkaj za PLN msc
Dom
Sprzedaż

960.0 m2 30 pokoje Piętro 0 / 2
19 000 PLN
Dom
Wynajem

315.0 m2 8 pokoje Piętro 0 / 2
10 500 PLN
Dom
Wynajem

300.0 m2 5 pokoje Piętro 0 / 2

4 500 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane
phone