D
S
Dom | Ochota Filtry | luksusowy dom 4 sypialnie
Powierzchnia
305.0 m2
Liczba pokoi
7
Rok budowy
1928

Dom | Ochota Filtry | luksusowy dom 4 sypialnie

Dom
Sprzedaż
mapa
6 500 000 PLN
6 500 000 PLN
6 500 000 PLN
21 311 PLN
305.0 m2
7
1928
315.0 m2
Wtórny
idealny
drewno nowe
cegła
blacha
mieszane
miejska
miejska
asfalt
kuchnia(13.0 m2)
1554/1998/ODS

Opis nieruchomości

****English version below****

:: Krótko:
Stara Ochota - okolice Filtrów. Dom skrajny w zwartej zabudowie miejskiej, 305 m2, reprezentacyjny hall, salon, 4 sypialnie, kameralny taras, biblioteka, garaż, wysoki standard.

:: Dla kogo?
Dla koneserów unikatowych nieruchomości z historią w tle...

:: Atuty?
Jasne i piękne wnętrze, dopieszczone do najmniejszego detalu, wywołuje niezwykłe emocje. Szlachetne materiały, harmonijnie wykorzystane w pełni swojego potencjału. Po prostu cudowny dom położony w zieleni Starej Ochoty!

:: Czy to nieruchomość dla Ciebie?
Szukasz niepowtarzalnej nieruchomości w najlepszej lokalizacji? Cenisz sobie swoją prywatność i bezpieczeństwo? Uwielbiasz zieleń? Potrzebujesz kilku wygodnych i komfortowych sypialni? Interesuje cię unikatowy dom z prywatnym ogrodem? Wszystko co przeciętne, nie jest dla Ciebie interesujące? Chcesz przy tym komfortowo zaparkować swoje auto?

Dom przy Filtrach, to jedyna w swoim rodzaju oferta. Znajduje się w znanej, willowej okolicy. Tonąc w urokliwej zieleni drzew, przewyższa wszystko wokół, niespotykanym standardem wykończenia. Jeśli szukasz pięknego, niepowtarzalnego domu, ta oferta czeka właśnie na ciebie.
Bardzo prosta forma, wyjątkowo skromna i elegancka elewacja mieści w sobie wiele funkcji na 4 poziomach, połączonych piękną drewnianą, o miękkich kształtach klatką schodową. Okolica budynku to otoczona parkami i starą zabudową zielona wyspa w centrum miasta, w sąsiedztwie śródmieścia i głównych arterii komunikacyjnych. Willa położona jest w szeregu domów w parku. Doskonały dostęp do środków komunikacji miejskiej oraz arterii dojazdowych w każdym kierunku Warszawy.

:: Rozkład?
Parter, to połączone w całość jadalnia i salon, a ponadto osobne pomieszczenia przestronnej kuchni, garderoby, toalety i dużego, jasnego hallu, który jest dobrze doświetlony z rzeźbiarską, bardzo dekoracyjną klatką schodową prowadzącą do wyższych kondygnacji.
Niższe kondygnacje są osobno skomunikowane z kuchnią i jadalnią, jak również z garażem, częścią gospodarczą i pokojem gosposi.
Każda kondygnacja ma własną łazienkę. 3 doświetlone oknami piękne, kamienne łazienki, wyposażone w armaturę dla wszystkich funkcji, takie jak wanna, prysznic, wc i bidet oraz dużą umywalkę.
Piętro 1, to 2 sypialnie i dodatkowy pokój z balkonem, który może służyć jako dodatkowa sypialnia, pokój dla gości, gabinet lub pokój biblioteczny.
Najwyższe piętro jest otwartą przestrzenią z kominkiem, podobnie jak salon tworzy samodzielną otwartą przestrzeń, pozostawiając różne możliwości wyboru funkcji. Połączone z szerokim balkonem i dwoma poziomami tarasów na dachu, tworzy niepowtarzalną przestrzeń otoczoną zielenią, z możliwością spędzania czasu pośród koron drzew, z widokiem na ogród i zieloną przestrzeń sąsiadującego parku.

Nietypowa przestrzeń najwyższej kondygnacji od momentu remontu, miała rożne zastosowania, jaką cześć odrębna dla jednego z dzieci, jako pracownia i biblioteka, oraz jako wypoczynkowa cześć prywatna z kominkiem, niezależna od części wspólnej parteru.

Cały dom jest otoczony fantastyczną zielenią, która stanowi integralną jego część dzięki licznym tarasom i balkonom, a także dzięki pięknemu ogrodowi i sąsiadującym parkiem. Elewacja : wokół domu cześć przyziemia i parteru pokryta jest granitem. Tarasy zostały wykończone granitem i piaskowcem, jednocześnie zachowują przedwojenne balustrady. Do bryły historycznej został dobudowany garaż, nad którym znajduje się taras ze świetlikami w podłodze. Doświetlają one pomieszczenia przyziemia, jednocześnie tworząc wieczorami dodatkowe oświetleni tarasu poprzez podłogę. 3 balkony i 2 tarasy na dachu pozwalają na różnorodne wykorzystanie przestrzeni zewnętrznej od stołów dla gości poprzez namioty z wygodnymi kanapami, a także leżaki do opalania. Wszystkie zewnętrzne przestrzenie łączy poczucie prywatności dzięki oddzielającej od sąsiedniej zabudowy zieleni. 3 łazienki z oknem, wykończone w marmurach na piętrach i dodatkowo osobna toaleta na parterze. Dom posiada także cześć dla gosposi wraz z oddzielną łazienką. Najniższa kondygnacja posiada pokój telewizyjny oraz cześć gospodarczą, pralnię, pokój dla gosposi z oddzielną dodatkową łazienką.

:: Samochody?
1 miejsce w garażu. 1 miejsce zewnętrzne na działce za bramą wjazdową.
Istnieje możliwość powiększenia garażu i tarasu.

Rys historyczny jest elementem bardzo interesującym, gdyż ciąg domów współtworzą przedwojenne założenia urbanistyczne w postaci Kolonii Staszica i sąsiadującej z nią Kolonii Lubeckiego. Stworzona została głównie dla urzędników miejskich. Szeregowa zabudowa ulicy, to przykład przedwojennego modernizmu.

Całość układu urbanistycznego została odbudowana po wojnie i wraz z ocalałymi budynkami tworzą zespół urbanistyczny, budowlany wraz z osiedlowymi terenami zielonymi wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Możemy więc cieszyć się urodą tego miejsca nie martwiąc się o przyszłe zmiany w krajobrazie i zakłócenia spokoju okolicy. Co jest unikatowe w Warszawie, przetrwało w tym miejscu przedwojenne założenie architektów w niezmienionej formie jako jednolity projekt urbanistyczno-architektoniczny.

Zadzwoń i dowiedz się więcej lub sprawdź inne nasze ogłoszenia.

***ENG***

:: Shortly:
Old Ochota - near Filtry. An extreme house in a compact urban development, 305 m2, a representative hall, living room, 4 bedrooms, an intimate terrace, library, garage, high standard.

:: For whom?
For connoisseurs of unique real estate with history in the background ...

:: Strengths?
Bright and beautiful interior, pampered to the smallest detail, evokes unusual emotions. Noble materials, harmoniously used to their full potential. Just a wonderful home located in the green of Old Ochota!

:: Is this property for you?
Are you looking for a unique property in the best location? Do you value your privacy and security? Do you love green? Do you need a few comfortable and comfortable bedrooms? Are you interested in a unique house with a private garden? Everything average, is not interesting for you? Do you want to park your car comfortably? House at Filtry, is a one of a kind offer.
It is located in a well-known residential area. Drowning in the charming green of trees, it surpasses everything around, an unparalleled standard of finishing. If you are looking for a beautiful, unique home, this offer is waiting for you. A very simple form, an exceptionally modest and elegant elevation has many functions on 4 levels, connected by a beautiful wooden, soft-shaped staircase. The area around the building is surrounded by parks and an old green building in the city center, in the neighborhood of the city center and main thoroughfares. The villa is located in a row of houses in the park. Excellent access to public transport and access roads in every direction of Warsaw.

::Layout?
The ground floor is a combined dining and living room, as well as separate rooms of a spacious kitchen, dressing room, toilets and a large, bright hall, which is well-lit with a sculptural, very decorative staircase leading to the higher storey.
The lower floors are separately connected with the kitchen and dining room, as well as with the garage, business part and the room of the housekeeper. Each story has its own bathroom. There are 3 beautifully lit stone bathrooms, equipped with fittings for all functions, such as bathtub, shower, toilet and bidet and a large washbasin.
Floor 1 contains 2 bedrooms and an additional room with a balcony, which can be used as an additional bedroom, guest room, study room or library room.
The top floor is an open space with a fireplace, just like the living room creates an independent open space, leaving various options for the choice of function. Combined with a wide balcony and two levels of terraces on the roof, it creates a unique space surrounded by greenery, with the possibility of spending time among the crowns of trees, with a view of the garden and the green space of the neighboring park.

The unusual space of the top storey from the moment of renovation, had various applications, a separate part for one of the children, as a workshop and library, and as a private seating area with a fireplace, independent of a part of the common ground floor.

The whole house is surrounded by fantastic greenery, which is an integral part of it thanks to numerous terraces and balconies, as well as thanks to the beautiful garden and neighboring park. Elevation: around the house, part of the ground floor and the ground floor are covered with granite. The terraces have been finished with granite and sandstone, and at the same time they retain pre-war balustrades. A garage was added to the historical building, above which there is a terrace with skylights in the floor. They illuminate the ground floor rooms, while creating in the evenings additional terrace lighting through the floor. 3 balconies and 2 terraces on the roof allow for a variety of external space use from tables for guests through tents with comfortable couches, as well as sun loungers. All external spaces combine a sense of privacy thanks to the greenery separating from the neighboring buildings. 3 bathrooms with a window, finished in marble on the floors and a separate toilet on the ground floor. The house also has a homage to the housekeeper with a separate bathroom. The lowest storey has a TV room and an economic part, a laundry room, a room for a housekeeper with a separate additional bathroom.

:: Cars?
1st place in the garage. 1 outdoor space on the plot behind the entrance gate. There is a possibility to enlarge the garage and terrace. The historical outline is a very interesting element, since the series of houses is co-created by pre-war urban plans in the form of the Staszic Colony and the neighboring Colony Lubecki'. It was created mainly for city officials. The terraced buildings at the street are an example of pre-war modernism. The whole urban layout was rebuilt after the war and together with the surviving buildings form an urban and construction complex with local green areas entered into the Municipal Records of Monuments. So we can enjoy the beauty of this place without worrying about future changes in the landscape and the disturbance of the peace of the area. What is unique in Warsaw has survived in this place.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Radomir Zadumiński
Personal Real Estate Advisor. Licencja nr 3402
En Casa Premium Real Estate
ul. Studencka 55
02-735 Warszawa

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (200)

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (200)

6 345 000 PLN
Zamieszkaj za PLN msc
Dom
Sprzedaż

960.0 m2 30 pokoje Piętro 0 / 2
3 100 000 PLN
Zamieszkaj za PLN msc
Dom
Sprzedaż

św. Bonifacego

Warszawa, Mokotów

228.0 m2 5 pokoje Piętro 0 / 3
12 000 PLN
Dom
Wynajem

Adolfa Dygasińskiego

Warszawa, Żoliborz

293.0 m2 4 pokoje Piętro 0 / 3
15 000 PLN
Dom
Wynajem

Bruzdowa

Warszawa, Wilanów

412.0 m2 6 pokoje Piętro 0 / 1

6 500 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane
phone