Rekomendacja
Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję za profesjonalną i satysfakcjonującą współpracę przy sprzedaży mojej działki pod Warszawą. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Pani Elżbiety Łyszkowskiej, która z wielkim zaangażowaniem zajmowała się promocją, gromadzeniem dokumentacji, negocjacjami i prezentacją mojej nieruchomości. Reprezentowała mnie w urzędach, przed klientami i wreszcie w notariacie. Współpraca z Panią Elą była prawdziwą przyjemnością. Życzę każdemu takiego pośrednika. Krystyna Mirkowska.
Klient: Krystyna Mirkowska