Rekomendacja od klienta
Przez kilka miesięcy współpracowałem z kilkoma agencjami i agentami przy sprzedaży domu. Niestety ich aktywność ograniczała się praktycznie do umieszczenia zdjęć nieruchomości na portalach a efekty były mizerne. Dopiero rozpoczęcie współpracy z p. Agnieszką Szymańską- Kujawa zaowocowało wieloma wizytami kupujących zainteresowanych zakupem. Jak sami podkreślali to p.Agnieszka ich znalazła i przekonała do wizyty.
Klient: Wojtek Gąsiorowski