Rekomendacja od klienta
Pani Małgorzata i pan Krystian do transakcji sprzedaży mojego mieszkania jako jedyni podeszli profesjonalnie. Od początku współpraca układała się pomyślnie. Profil klientów, którzy oglądali mieszkanie był odpowiadający charakterowi specyficznej oferty, dzięki czemu został zaoszczędzony czas, ponieważ mieszkanie nie było pokazywane „przypadkowym” zainteresowanym, ale faktycznie osobom poszukującym tego typu oferty.
Klient: Mariusz Gaj