Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO ART. 13

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

I. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej również „ADO”) jest En Casa Małgorzata Podbielska z siedzibą w

Warszawie (02-991), ul. Bruzdowa 81D/1, posiadająca nr NIP: 838-174-59-41; (dalej: „ADO” lub „EN CASA”)

II. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także przysługujących Państwu uprawnień

prosimy o kontakt z ADO pod adresem e-mail: back-office@encasa.pl lub na adres siedziby Administratora.

III. ADO będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu:

 realizacji przedmiotu umowy (w szczególności umowy pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu, dzierżawy, wynajmu,

zamiany nieruchomości na runku wtórnym lub pierwotnym, regulacji stanu prawnego nieruchomości, współpracy w

zakresie realizacji umowy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, pośrednikami finansowymi, kancelariami

notarialnymi, rzeczoznawcami, prawnikami, geodetami, organami administracji), na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,

 obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon),

 dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z zawartą umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt

f) RODO,

 przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,

 prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez En Casa samodzielnie lub we współpracy z innymi

podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

IV. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa przez En Casa, a następnie do

momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług pośrednictwa lub do momentu

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących

obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu

bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem

ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie

zostanie cofnięta.

V. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie:

a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom firmy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych

osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,

b) naszym partnerom, w tym firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, innym agencjom nieruchomości w

ramach zawartej umowy współpracy, podmiotom, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez nas

działalności w postaci kancelarii prawnych, notarialnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam

rozwiązania informatyczne,

c) prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

d) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo:

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;


b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub

niekompletne;

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa

się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

VII. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane

dotyczą i obligatoryjne, gdy przesłanką przewarzania danych jest zawarta między stronami umowa lub przepis

prawa. ADO informuje, że odmowa podania danych osobowych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie

postanowień umowy.

VIII. ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. ADO nie przekazuje

Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!
Przed skorzystaniem z serwisu, który dla Ciebie przygotowaliśmy, czujemy się w obowiązku aby poinformować cię o kilku kwestiach technicznych.
W celu zapewnienia najlepszego doświadczenia z korzystania z serwisu możemy dostosowywać treści oraz wyświetlać reklamy na podstawie twoich poprzednich aktywności.
Ma to na celu ułatwienie Tobie szybszego dotarcia do poszukiwanych informacji oraz interesujących Ciebie ofert. Tego typu profilowanie nie ma wpływu na ofertę, jaką widzisz/otrzymujesz na stronie, służy jedynie prezentowaniu w pierwszej kolejności treści, które mogą być dla Ciebie bardziej interesujące.
W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie narzędzi do profilowania celem dostarczania optymalnych treści dla Twoich poszukiwań.
Na co wyrażasz zgodę?
Klikając „ZGADZAM SIĘ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, w tym w celu profilowania (automatycznego, anonimowego dopasowania treści strony i reklam na podstawie Twoich poprzednich aktywności) przez En Casa Małgorzata Podbielska, Bruzdowa 81D/1, 02-991, Warszawa NIP 8381745941. Zgoda dotyczy Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w Internecie. Możesz nie wyrazić zgody niemniej wiąże się to z brakiem możliwości korzystania z naszych usług. Możesz również uniemożliwić łącznie twojego urządzenia ze zgromadzonymi danymi poprzez usunięcie plików cookie z Twojej przeglądarki. Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych w celach dopasowania treści i reklam. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz Twoich uprawnień z tym związanych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Informacje o administratorze Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest En Casa Małgorzata Podbielska, Bruzdowa 81D/1, 02-991, Warszawa NIP 8381745941.

Jakie dane będą przetwarzane
Będziemy przetwarzać następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje zgodnie z informacją dotyczącą działań realizowanych przez naszych partnerów technologicznych – lista partnerów technologicznych znajduje się na stronie polityki prywatności.

Cele przetwarzania danych osobowych
Twoje dane zgromadzone w trakcie korzystania ze strony internetowej będą używane w celu marketingowym w tym w celu profilowania w szczególności:
  • w naszych celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w Internecie,
  • w celach badań analitycznych w celach marketingowych,
  • w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług,
  • w celach marketingowych naszych partnerów, polegających na dopasowaniu treści i reklam w Internecie,
  • w celach marketingowych naszych partnerów-reklamodawców, w celach badań analitycznych w celach marketingowych,

Jeśli wyrazisz na to zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane, w tym też profilowali Twoje dane osobowe uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie a także badań analitycznych w tych celach. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.

Twoje prawa
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć usuwając pliki cookie zapisane w Twojej przeglądarce.
Zgodnie z prawem przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Twoich uprawnień przeczytasz na stronie Polityki Prywatności.
Nie teraz
Zgadzam się