Rekomendacja od klienta
w związku z możliwością pośredniczenia z w trakcie zakupu mieszkania stanowiącego ofertę Państwa Agencji miałam okazję współpracować z Państwa Pracownikiem Panią Katarzyną Herman. Oceniam tę współpracę jako bardzo profesjonalną. Pani Katarzyna współpracowała wyróżniając się słownością, punktualnością oraz wysoką kulturą osobistą w relacjach z klientem. To co mnie wydało się odmienne od aktualnego trendu społecznego w relacjach z ludźmi i firmami to wysoka lojalność wobec firmy, co w pewien sposób stało w opozycji do moich oczekiwań jako klienta. Proponowane koncepcje działań były bardzo pomocne i trafione.
Klient: Beata Cholewka